Pensem en les necessitats dels nostres Clients.

dissinfo és una petita empresa amb 20 anys d’experiencia que neix de la mà de Xavi Bosch amb 24 anys de práctica en aquest món, amb l’ànim d’ajudar a solucionar tots aquells problemes informàtics que tenen les empreses en el dia a dia.

Menú